Càncer de pròstata: El cribratge amb PSA i l'estudi del gen PCA3.

Dra. Natàlia Rodón i Dr. Xavier Puig.

Biopat, biopatología molecular, S.L.

 

El cribratge de població asimptomàtica en qualsevol forma de càncer persegueix el diagnòstic precoç i la reducció de la mortalitat. En el càncer de pròstata, la introducció a finals dels 80 del cribratge amb estudi en sèrum de l’antigen prostàtic específic (PSA) va incrementar notablement la incidència i prevalença de la malaltia, però es troben en discussió els beneficis assolits en termes de reducció de la mortalitat. Existeix, en canvi, un consens ampli en la problemàtica clínica que genera el cribratge amb PSA. Múltiples publicacions recents i guies clíniques de diferents societats científiques coincideixen en la importància de limitar el rang d’edat d’indicació del test (55-69 anys) i d’informar adequadament el pacient sobre riscos i beneficis abans de realitzar-lo ……….

Texte complet

Club Assistència. Revista dínformació d’Assistència Sanitària. Gener 2015, un. 55.

 

2015-02-13T21:15:05+00:00