Correlation of mRNA-PCA3 urine levels with the new grading system in prostate cancer

Natalia Rodona, Isabel Trias a,b,e, Montse Verdúa,b, Miquel Calvoc, Josep Ma Banusd, Xavier Puiga,b,e.

 

a BIOPAT, Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència, Barcelona, Spain, b HISTOPAT Laboratoris, Barcelona, Spain, c Department of Statistics, Faculty of Biology, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain, d ICUN, Institut Català d’Urologia i Nefrologia, Barcelona, Spain, eHospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència, Barcelona, […]

2018-12-30T19:34:10+00:00

The Grade Group in the New Grading System for Prostate Carcinoma Could be Predicted by the PCA3 urine test

Natalia Rodon1, Isabel Trias1, Montse Verdu1, Miquel Calvo2, Josep Maria Banus3, Olga Díaz1, Yessica Anahi No1, Xavier Puig1

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL. 2  Department of Statistics. Biology Faculty.Universitat de Barcelona. 3  ICUN. Institut Català d’Urologia i Nefrologia

BACKGROUND

In this study the association between the Grade groups in the new Grading System for prostate cancer (PCa) proposed by the […]

2018-04-07T21:01:23+00:00

Càncer de pròstata: El cribratge amb PSA i l'estudi del gen PCA3.

Dra. Natàlia Rodón i Dr. Xavier Puig.

Biopat, biopatología molecular, S.L.

 

El cribratge de població asimptomàtica en qualsevol forma de càncer persegueix el diagnòstic precoç i la reducció de la mortalitat. En el càncer de pròstata, la introducció a finals dels 80 del cribratge amb estudi en sèrum de l’antigen prostàtic específic (PSA) va incrementar notablement la […]

2015-02-13T21:15:05+00:00

Valor diagnóstico y predictivo del estudio en orina del gen PCA3 para el manejo clínico de pacientes con antígeno prostático específico alterado.

Natalia Rodón1*, Isabel Trías1,2, Montse Verdú1,2, Ruth Román1, Arturo Domínguez3, Miquel Calvo4, Josep Mª Banus3, Antonio M Ballesta5, Mª Luisa Maestro6 y Xavier Puig1,2,7.

1 BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. Barcelona. 2 Histopat Laboratoris, S.L. Barcelona. 3 ICUN, Institut Català d’Urologia I Nefrologia, Barcelona. 4 Departamento de Estadística. Facultad de Biología, Universidad de Barcelona. 5 […]

2020-06-22T12:16:02+00:00

PCA3 Gene In Prostate Cancer Diagnosis: Improving Biopsy Efficiency And Predicting Tumor Grade And Extension

Natalia Rodón1, Isabel Trías1,2,3, Montse Verdú1,2, Ruth Román1, Arturo Domínguez4, Miquel Calvo5, Josep Mª Banus4, Beatriz García-Peláez1, Antonio M Ballesta6, Mª Luisa Maestro7 and Xavier Puig1,2,3.

1 BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. Barcelona. 2 Histopat Laboratoris, S.L. Barcelona. 3 Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència, Barcelona. 4 ICUN, Institut Català d’Urologia I Nefrologia, Barcelona. 5 […]

2014-03-14T11:43:33+00:00